UA RU EN

(044) 592-73-94
(044) 550-42-02

(098) 402-54-22
(050) 844-00-43


КОНСУЛЬТАЦИИ

 1 2 3 4 5 6  Следующая  

21.08.2017

Учет основных средств по Международным стандартам финансовой отчетности. Резерв под вывод основных средств из эксплуатации, учет и раскрытие информации по Международным стандартам финансовой отчетност

Тексти консультаційних матеріалів приведено мовою оригіналу. Резерв під виведення з експлуатації  Відповідно до п. п. 59 МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» якщо собівартість землі включає в себе витрати на демонтаж, переміщення та відн ...

01.07.2017

Учет основных средств по Международным стандартам финансовой отчетности. Амортизации необоротных активов по Международным стандартам финансовой отчетности и особенности налогового учета

Тексти консультаційних матеріалів приведено мовою оригіналу. Економічне обґрунтування амортизації необоротних активів за МСФЗ Відповідно до ст. 6 МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амор ...

10.05.2017

Учет основных средств по Международным стандартам финансовой отчетности. Переоценка основных средств, влияние переоценки на вычисление объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий

Тексти консультаційних матеріалів приведено мовою оригіналу. Облік основних засобів за моделлю собівартості Одразу зазначимо, що поточна практика бухгалтерського обліку основних засобів в Україні передбачає переважно використання моделі собівартос ...

01.02.2017

Учет основных средств по Международным стандартам финансовой отчетности. Первоначальная оценка и признание основных средств, дальнейшие затраты, оценка после признания, модели учета основных средств

Тексти консультаційних матеріалів приведено мовою оригіналу. Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових результатів діяльності суб'єкта господа ...

27.05.2016

Что нужно знать при определении Вашего банка неплатежеспособным?

Тексти консультаційних матеріалів приведено мовою оригіналу. Зважаючи на те, що останнім часом тенденція до визнання комерційних банків неплатоспроможними стала досить поширеною в нашій державі, володіння інформацію щодо порядку виведення неплатос ...