UA RU EN

(044) 592-73-94
(044) 550-42-02

(098) 402-54-22
(050) 844-00-43


КОСУЛЬТАЦІЇ

 1 2 3 4 5 6 7  Наступна  

03.04.2018

Підприємство надає основні засоби іншому підприємству безоплатно (в обох: дохід, визначений за П(С)БО за останній звітний період, не перевищує 20 млн. грн.). Які будуть податкові наслідки?

Підприємство надає основні засоби (комп’ютер) іншому підприємству безоплатно (в обох: дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку (національні ПСБО) за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн.). ...

02.04.2018

Чи буде штраф в разі несвоєчасної реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо підприємству не зараховано вчасно грошові кошти на електронний ПДВ-рахунок?

Насамперед нагадаємо, що згідно норми пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – Податковий кодекс), реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному ...

21.08.2017

Облік основних засобів за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Резерв під виведення основних засобів з експлуатації, облік та розкриття інформації за МСФЗ

Резерв під виведення з експлуатації  Відповідно до п. п. 59 МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» якщо собівартість землі включає в себе витрати на демонтаж, переміщення та відновлення території, ця частина земельного активу амортизується п ...

03.07.2017

Облік основних засобів за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Амортизації необоротних активів за Міжнародними стандартами фінансової звітності та особливості податкового обліку

Економічне обґрунтування амортизації необоротних активів за МСФЗ Відповідно до ст. 6 МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Аморти ...

10.05.2017

Облік основних засобів за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Переоцінка основних засобів, вплив переоцінки на обчислення об’єкту оподаткування податком на прибуток підприємств

Облік основних засобів за моделлю собівартості Одразу зазначимо, що поточна практика бухгалтерського обліку основних засобів в Україні передбачає переважно використання моделі собівартості, за якою «Після визнання активом, об'єкт основних засо ...