UA RU EN

(044) 592-73-94
(098) 402-54-22
(096) 702-54-22

(044) 550-42-02
(050) 844-00-43
(063) 030-97-20


Мінфін роз'яснив, щодо оприлюднення річної фінзвітності за 2017 рік

Нагадуємо, що з урахуванням змін, унесених Законом №2164 до Закону про бухгалтерський облік, МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності обов’язково мають застосовувати ще й:

1) підприємства, що становлять суспільний інтерес;

2) великі підприємства, які відповідають щонайменше 2-м із таких критеріїв: 

  • балансова вартість активів — понад 20 млн. євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 млн. євро;
  • середня кількість працівників — понад 250 осіб;

3) публічні товариства, підприємства, які провадять діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

У листі від 29.12.2017 р. №35210-06-5/37175 фахівці Мінфіну зауважили, що датою переходу на МСФЗ для таких підприємств є 01.01.2018 р. Але ці підприємства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2017 р.

Тепер же з'явився інший лист Мінфіну від 27.02.2018 р. №35210-06-5/5570. За ним у 2018 році великим підприємствам, які вперше переходять на МСФЗ відповідно до Закону про бухгалтерський облік, дозволено застосовувати вимоги НП(С)БО. 

При цьому  для забезпечення порівнянності показників фінансової звітності підприємств, які вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 р., такі підприємства перераховують проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 01.01.2018 р. за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1.

Починаючи з 01.01.2019 р., зазначені підприємства складають проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2019 рік за МСФЗ. В якості порівняльної інформації в проміжній фінансовій звітності, річній фінансовій звітності та консолідованій фінансовій звітності за 2019 рік використовуються показники фінансової звітності за 2018 рік, трансформованої відповідно до вимог МСФЗ.

Окремо фахівці Мінфіну зупинилися на нових правилах оприлюднення фінансової звітності. Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Ґрунтуючись на даті набрання чинності абз. шостого та сьомого п. 12 розд. І Закону №2164, фахівці Мінфіну вказали, що оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2017 рік здійснюється у порядку, встановленому Законом про бухгалтерський облік у редакції, яка діяла до 01.01.2018 року.

Зазначимо, що за ч. 4 ст. 14 Закону про бухгалтерський облік у редакції 2017 року публічні акціонерні товариства, емітенти цінних паперів, банки, страховики та інші фінансові установи, повинні проходити обов'язковий аудит своєї фінансової звітності, та мають оприлюднювати її разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Законом про бухгалтерський облік до 01.01.2018 р. не визначено конкретного переліку видань, де має бути проведено опублікування. Тому юридичним особам, які потрапляли під цю вимогу, доводилося обирати таке видання самостійно (орієнтуючись на підзаконні нормативні акти або інформаційні листи, які видавали державні органи, що контролюють їх діяльність).

Звертаємо увагу, що за 2018 рік і наступні роки публікувати свою фінансову звітність у виданнях юридичним особам  буде не потрібно. Цю вимогу скасовано Законом №2164.